اعضای هیئت مدیره

کانون مهندسین جوش کشور

طبق اساسنامه، هئیت مدیره کانون مهندسین جوش ایران دارای هفت عضو اصلی و دو عضو علی البدل و یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل است. اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال و بازرسان برای مدت یک سال انتخاب می شوند. همچنین با تصویب هیئت مدیره و ومجمع عمومی، تعدادی از اساتید و خبرگان صنعت جوشکاری به عنوان اعضای افتخاری هیئت مدیره کانون مهندسین جوش ایران معرفی شده است.

 

 

اعضای هیئت مدیره

سمت در هیئت مدیره کانون

توضیحات

1

دکتر رضا کلانتریان

رئیس هیئت مدیره

رئیس انجمن خوزستان 

2

دکتر محمد رزازی

نایب رئیس

 رئیس انجمن اصفهان

3

مهندس احمد بهرامی فرد

دبیر و عضو اصلی

خزانه دار انجمن البرز 

4

مهندس کامران نیکبین خمامی

خزانه دار و عضو اصلی

رئیس انجمن گیلان 

5

مهندس کاظم خلیلی

عضو اصلی

 رئیس انجمن خراسان رضوی

6

مهندس رضا تقوی

عضو اصلی

رئیس انجمن مازندران 

7

مهندس مهران موسوی

عضو اصلی

 رئیس انجمن کرمان

8

مهندس طینتی سرشت

عضو علی البدل دوم

رئیس انجمن همدان 

9

مهندس علیرضا عباسی

بازرس اصلی

نایب رئیس انجمن گیلان

10

مهندس سعید تیمورزاده

بازرس علی البدل

رئیس انجمن چهارمحال و بختیاری 

11

دکتر امیر حسین کوکبی

عضو افتخاری هیئت مدیره

 هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

12

دکتر فرشید مالک

عضو افتخاری هیئت مدیره

هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 

13

دکتر حشمت ابراهیم دهکردی

عضو افتخاری هیئت مدیره

هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان 

14

مهندس مهدی فردی

عضو افتخاری هیئت مدیره 

رئیس انجمن تهران 

 

 

مسئولین اجرایی کانون مهندسن جوش ایران

رئیس هئیت مدیره کانون، با تصویب هیئت مدیره و یا مجمع عمومی، رؤسای کمیته های تخصصی و ویژه کانون را منصوب می نماید. این همکاری در راستای جلب مشارکت بیشتر متخصصان و کارشناسان ذیصلاح در امور مدیریت کانون و اجرایی نمودن تصمیمات و سیاست های مصوب انجام می گردد. در حال حاضر مسئولین اجرایی کانون به شرح زیر می باشند:

 

مسئولین اجرایی کانون مهندسین جوش ایران

1

مهندس احمد بهرامی فرد

دبیر کانون مهندسین جوش ایران

2

یوسف اسداللهی

مدیر کمیته ویژه نظارت و بازرسی

2

دکتر امیر حسینی کلورزی

رئیس کمیته تخصصی استاندارد

4

مهندس محمد گنجی

رئیس کمیته تخصصی آموزش

5

مهندس محمد کامران

رئیس کمیته تخصصی روابط عمومی

6

مهندس مهدی فردی

رئیس کمیته تائید صلاحیت

7

فاطمه شجاع بختیار

مسئول دفتر مرکزی

تماس با ما

دفتر تهران:خیابان دوازده فروردین، نظری شرقی، روبروی کتاب مبتکران، پلاک 98، طبقه سوم، واحد سه، تلفن :02166989276  نمابر: 02166989271

دفتر اهواز: پادادشهر، خیابان دهم، مجتمع تجاری هیراد، طبقه سوم، واحد 14، تلفن: 06135525882  نمابر: 06135524850

ایمیل: info@iwes.ir

Top